Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence)

Προγράμματα Πιστοποίησης Στελεχών Επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG) και Κυκλική Οικονομία

Κορυφαία πιστοποιημένη εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)  και την Κυκλική Οικονομία για επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την επιρροή της επιχείρησής τους και να εξειδικευτούν με τις πλέον επίκαιρες γνώσεις στον τομέα.
Περισσότερο από το 90% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών (senior managers, VPs) των FORTUNE500 εταιρειών έχουν παρακολουθήσει το κορυφαίο παγκοσμίως πρόγραμμά μας και προστέθηκαν στα περισσότερα από 1.800 πιστοποιημένα στελέχη επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε πάνω από 60 χώρες από όλον τον κόσμο.

Πιστοποιημένα Προγράμματα Εκπαίδευσης

Οι πιο προηγμένες εκπαιδευτικές πρακτικές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG), την Κυκλική Οικονομία και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) για όσους θέλουν να προχωρήσουν από τη δέσμευση σε πρακτικά αποτελέσματα

Τι κερδίζεις από το πρόγραμμα

Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης -ESG, Advanced Edition, 2023
Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπη μορφή) και οδηγός εκπαίδευσης (ηλεκτρονικό αντίγραφο)
Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις
Πρόσφατα case studies και βίντεο από κορυφαίους οργανισμούς
Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) ανά κλάδο

Μια πρακτική εργασία για την εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) στους οργανισμούς σας

Online Πιστοποιημένα Προγράμματα

 

Πιστοποιημένα online προγράμματα για όλους τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες και αποφοίτους που θέλουν να υπερέχουν σε επαγγέλματα σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG) και την Κυκλική Οικονομία.
Δείτε τα μοναδικά πιστοποιημένα online προγράμματα του Sustainability Academy, την παγκόσμια πρωτοβουλία του Κέντρου Αειφορίας για την παροχή προσιτής εξειδικευμένης online εκπαίδευσης. Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε περισσότερα από 10 εξειδικευμένα μαθήματα.

 

Online Certificate on SASB & TFCD Report

Το εκπαιδευτικό course έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν τις απαιτήσεις των SASB (Sustainability Accounting Standards Board) προτύπων και τις συστάσεις του οργανισμού TFCD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures).

Στόχος είναι μέσα από την παρακολούθηση του course να γίνει κατανοητός ο ρόλος και η χρήση των SASB προτύπων και η σημασία αυτών για για τις εταιρείες και τους επενδυτές. Κατά τη διάρκεια του course οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν πώς έχουν δημιουργηθεί τα πρότυπα και πώς χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες, καθώς και να καταλάβουν, να αναπτύξουν και να δημοσιοποιήσουν τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από συγκεκριμένα σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, το course περιέχει case studies και παραδείγματα από ποικίλους επιχειρηματικούς κλάδους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενδοεταιρικά προγράμματα

Το Κέντρο Αειφορίας παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε εταιρείες και οργανισμούς.

Τα ομαδικά ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Αειφορίας επικεντρώνονται στο να εισάγουν μέλη και διευθυντικά στελέχη εκτελεστικής επιτροπής σε ποικίλες επιχειρηματικές περιπτώσεις σχετικές με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέσω των ειδικά προσαρμοσμένων σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν για τις έννοιες που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG), τις έξυπνες στρατηγικές, τις μεθόδους εμπλοκής και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους τρόπους υιοθέτησης και διαχείρισης των διαδικασιών στον κλάδο και στον οργανισμό τους.

Οφέλη από τα ομαδικά προγράμματα
  • Προσαρμοσμένα στην εταιρεία και στον επιχειρηματικό σας κλάδο, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις και έρευνα του Κέντρου Αειφορίας
  • Απευθύνονται σε ποικίλες εκτελεστικές ομάδες μιας εταιρείας που ασχολούνται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα (π.χ. Ανθρώπινο δυναμικό, Περιβάλλον, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ποιότητα, Επικοινωνία)
  • Δημιουργούν μια κοινή κουλτούρα και γλώσσα
  • Δημιουργούν με μοναδικό τρόπο την «Επιχειρηματική Λύση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» του οργανισμού
  • Παρουσιάζουν τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, τις διεθνώς εφαρμοσμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις σχετικές μελέτες ανάλογα με τον κλάδο
  • Παρέχουν πιστοποιήσεις σε όλους τους συμμετέχοντες

Το Κέντρο Αειφορίας ως κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Από το 2005, το Κέντρο Αειφορίας ήταν ο πρώτος οργανισμός που παρείχε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Ασία και Μέση Ανατολή. Από τότε, το Κέντρο Αειφορίας έχει καταστεί ο κορυφαίος πάροχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε δια ζώσης όσο και σε online μαθήματα σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα.

Περισσότεροι από 8.000 επαγγελματίες Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν εκπαιδευτεί σε περισσότερες από 90 χώρες.

Το Κέντρο Αειφορίας είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτικός συνεργάτης του CMI (Chartered Management Institute) και χρυσό μέλος του GRI (Global Reporting Initiative Gold Member).

Τα πιστοποιημένα προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες όπως CEO, Διευθυντές και Υπεύθυνους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνους Επικοινωνίας, Διευθυντές Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος και άλλα εταιρικά στελέχη.

Οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι επιλέξιμοι για τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση “ESG” και άλλες εξειδικευμένες πιστοποιήσεις.

Η αξία που λαμβάνετε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Μάθετε πώς να δημιουργείτε αποτελεσματικές στρατηγικές βιωσιμότητας και Εταιρικής Υπευθυνότητας και εκθέσεις βάσει των GRI, CDP, του GHG Protocol, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών και άλλων κατευθυντήριων γραμμών
Κατανοήστε τις στρατηγικές του ανθρακικού αποτυπώματος και της αξιολόγησης του κύκλου ζωής (LCA)
Μάθετε πώς η Βιώσιμη Ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή επιχειρησιακή στρατηγική
Γίνετε ένα από τα στελέχη επιχειρήσεων με Διεθνή Πιστοποίηση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)

Δείτε τα σχόλια από τους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας για τη Βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Οι πελάτες μας

Το Κέντρο Αειφορίας είναι ένας κορυφαίος φορέας παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για Fortune 500 εταιρείες, κυβερνήσεις και πανεπιστήμια, όπως τη Walmart Canada, τη Unilever, την ABM, τη Baker Hughes, τη Noble Energy, τη United Airlines, την Coca Cola, τη Savola, την Dubai Customs, την LBG, την BP, το Πανεπιστήμιο Stanford, τον Όμιλο Heineken, την Παγκόσμια Τράπεζα.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close