Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Κυκλικής Οικονομίας & Κλιματικής Αλλαγής

Κυκλική Οικονομία & Mηδενικά Απόβλητα

Σας υποστηρίζουμε να διαμορφώσετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία για τις εταιρικές σας λειτουργίες και τα προϊόντα σας, για να επιτύχετε μηδενικά απόβλητα.

Μέτρηση και Παρακολούθηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, με βάση διεθνή πρότυπα CDP, TCFD, Science Based Targets και άλλες οδηγίες

Σας βοηθάμε να θέσετε στόχους και να μετρήσετε την περιβαλλοντική σας απόδοση, βάσει διεθνών προτύπων για την κλιματική αλλαγή και μέσα από σενάρια ανάλυσης κλιματικής αλλαγής.

Climate neutrality Certification & Carbon Labelling

We offer carbon neutral certifications and labelling for your selected operations and products (using third party partners)

Μελέτες LCA & EPD

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να κάνετε μελέτες LCA (εκτίμηση κύκλου ζωής προϊόντων) για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων σας, συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων περιβαλλοντικού προϊόντων (EPD).
Σχετικά Case Studies

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close