Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εξωτερική διασφάλιση και Πιστοποίηση

Εξωτερική Διασφάλιση Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG

Είμαστε πιστοποιημένος πάροχoς εξωτερικής διασφάλισης AA 1000 των Εκθέσεων ΕSG και αναλαμβάνουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση για τη συμμόρφωση των Εκθέσεών σας και των μετρήσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τα διεθνή πρότυπα GRI, SASB και TCFD.

Επιβεβαίωση Μείωσης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Αναλαμβάνουμε τη μέτρηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της επιχείρησής σας όπως και των λειτουργιών σας, των εγκαταστάσεων και των προϊόντων σας.

Ανάλυση LCA (εκτίμηση κύκλου ζωής προϊόντος)

Παρέχουμε ανάλυση κύκλου ζωής προϊοντων (LCA - Life Cycle Assessments) για τη μέτρηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων σας και την ενίσχυση του περιβαλλοντικού σας branding

Διασφάλιση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα GRI & SASB

Σας προσφέρουμε υποστήριξη για τη συμμόρφωση των εκθέσεων ESG και των μη χρηματοοικονομικών Εκθέσεών σας με τα διεθνή πρότυπα GRI και SASB για βελτίωση των ESG ratings

Κλιματικά Ουδέτερες Πιστοποιήσεις (Carbon Neutral certification)

Προσφέρουμε κλιματικά ουδέτερες πιστοποιήσεις για τις λειτουργίες, τις εγκαταστάσεις/κτίρια και τα προϊόντα σας, συμβάλλοντας στην βελτίωση της περιβαλλοντικής της ταυτότητας και ενίσχυση του branding
Σχετικά Case Studies

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close