Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Αξιολόγησης Επιπτώσεων

Υπηρεσίες Εθελοντισμού & Έρευνες Εργαζομένων

Προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων εργαζομένων με στόχο την πιο αποτελεσματική εμπλοκή τους στην εφαρμογή στρατηγικών στόχων (έρευνα εργαζομένων, έρευνα 360, Προγράμματα εθελοντισμού).

Μελέτη για Κοινωνικοοικονομικό Αποτύπωμα

Χρησιμοποιούμε ειδικά διαμορφωμένους δείκτες κοινωνικο-οικονομικής απόδοσης για τη γρήγορη μέτρηση και την πιο αποτελεσματική επικοινωνία της συνεισφοράς της εταιρίας σας στην κοινωνία και την οικονομία

SROI – Μέτρηση του Κοινωνικού Αποτυπώματος

Σας βοηθάμε να μετρήσετε και να εκτιμήσετε την «πραγματική» αξία των δράσεών σας για την κοινωνία μέσω της εξειδικευμένης μεθοδολογίας Social Return on Investment (SROI).
Σχετικά Case Studies

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close