ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ESG ratings και Υπηρεσίες δημιουργίας Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Yπηρεσίες Αξιολόγησης

Παρέχουμε στην εταιρεία σας τα εργαλεία (ISS TOOL) ενσωμάτωσης και εντοπισμού ρίσκων, βελτίωσης της απόδοση σας με σημαντικούς οίκους αξιολόγησης ESG όπως τους CDP, MSCI, SASB, DJSI, Sustainalytics.

Συγκριτική αξιολόγηση ESG Ratings και εκτίμηση επικινδυνότητας

Προσφέρουμε δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης μέσα από διεθνείς οίκους ESG (SUSTAINALYTICS, MSCI, CDP κτλ. ) της επιχείρησης σας, του κλάδου σας και των ανταγωνιστών σας.

Μελέτη Ουσιαστικότατας και Ενδιαφερόμενα Μέρη (Materiality Assessment)

Σας βοηθάμε να εντοπίσετε τα πιο ουσιαστικά και σημαντικά θέματα της εταιρείας σας μέσα από μελέτη Ουσιαστικότητας (Materiality Assessment) με τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας. Στη συνέχεια τα σημαντικά θέματα συμπεριλαμβάνονται στην Έκθεση ESG.

Εξωτερική Διασφάλιση

Είμαστε πιστοποιημένος πάροχoς εξωτερικής διασφάλισης AA 1000 Εκθέσεων ΕSG και παρέχουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση για την συμμόρφωση των Εκθέσεών σας και των μετρήσεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG: Συμμόρφωση με Κατευθυντήριες οδηγίες των GRI, SASB, TCFD, 17 SDGs (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών)

Σας υποστηρίζουμε στη δημιουργία ολοκληρωμένης Έκθεσης (Εκθέσεις Εταιρικής Ευθύνης η Βιώσιμης Ανάπτυξης, Μη χρηματοοικονομικών απολογισμών) και συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σας.
Σχετικά Case Studies

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close