Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σχεδίασε ειδικά, μέσα από την εξειδικευμένη 15ετή εμπειρία του, αυτό το εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα για τα ανώτατα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία βλέπουν το ρόλος τους να διευρύνεται και να μετασχηματίζεται στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης/ ESG. Στόχος είναι να ενισχύσει και να εμβαθύνει την κατάρτισή τους με εξειδικευμένες γνώσεις, να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στον τομέα αυτό, καθώς και να παρέχει πρακτικά εργαλεία και λύσεις.

Πέμπτη 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : 14:00 –  18:30

Οι διαπιστεύσεις μας

Προστιθέμενη αξία προγράμματος

 

  • Θα ενημερωθείτε για τη σημασία ενσωμάτωσης κριτηρίων ESG (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης) στην εταιρική στρατηγική
  • Θα επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Ευρώπη που αναφέρεται στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (ESG) των εταιρειών και για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις
  • Θα ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα διεθνή κριτήρια και πρότυπα ESG (GRI, SASB, TCFD)
  • Θα παρακολουθήσετε τις τελευταίες τάσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μέσα από τα αποτελέσματα ερευνών
  • Θα ενημερωθείτε για τα επιστημονικά συμπεράσματα της 2ης Έρευνας ESG του Παρατηρητηρίου Απολογισμών του Κέντρου Αειφορίας

 

Πλεονεκτήματα Συμμετοχής

 

  • Εκπαίδευση από πιστοποιημένα στελέχη με μακροχρόνια και εξειδικευμένη διεθνή εμπειρία σε όλες τις πτυχές που άπτονται της Εταιρικής Υπευθυνότητα
  • Πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό και ενημερωτικά βίντεο επιχειρήσεων και οργανισμών με ηγετικό ρόλο στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας
  • Παρουσίαση παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών (best practices) σε ηγετικούς κλάδους της οικονομίας σε Ελλάδα και Ευρώπη
  • Πρακτική άσκηση (workshop) κατά τη διάρκεια του προγράμματο

Εγγραφή στο Newsletter

Σχετικά με τον επικεφαλής της ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και βασικό εκπαιδευτή

Ο Νίκος Αυλώνας είναι ιδρυτής και Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence). Έχει διακριθεί ως ένας από τους 100 Κορυφαίους Ηγέτες στην Αξιόπιστη Επιχειρηματική Συμπεριφορά (“Top 100 Thought Leaders In Trustworthy Business Behavior”) από την Trust Across America. Είναι γνωστός διεθνής ομιλητής σε θέματα που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα, έχοντας πραγματοποιήσει ομιλίες σε όλο τον κόσμο και εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη από οργανισμούς διαφορετικών κλάδων. Για να μάθετε περισσότερα για τον Νίκο Αυλώνα, διαβάστε το βιογραφικό του , εδώ.

Επωφεληθείτε από ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τίτλο “Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage” (Εκδόσεις Wiley) που γράφει ο εκπαιδευτής του προγράμματος, Νίκος Αυλώνας.

book cover
Το Κέντρο Αειφορίας είναι ένας κορυφαίος διαπιστευμένος φορέας παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)

Το Κέντρο Αειφορίας είναι ένας διαπιστευμένος πάροχος εκπαιδεύσεων που οδηγεί τους οργανισμούς προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τα προγράμματά μας εγκρίνονται από το CMI (Chartered Management Institute) και το CPD. Το Κέντρο Αειφορίας είναι επίσης πιστοποιημένο από το Green America και μέλος του GRI (Global Reporting Initiative). Παράλληλα, διατηρεί διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίους παγκόσμιους φορείς σε θέματα που σχετίζονται με υπεύθυνες επενδύσεις και χρήση ESG κριτηρίων, όπως τον Οργανισμό Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Οργανισμοί που εμπιστεύθηκαν αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Τμήματα που επωφελούνται

CFOs
Investor Relations
Fund Managers

Συνεργάτες επικοινωνίας