Γιατί είναι σημαντική η εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Ελλάδα; Πόσο καλές είναι οι επιδόσεις της χώρας μας;

September 23, 2020
By CSE

Νίκος Αυλώνας,

Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence)

Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (IMBA)

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί και προτεραιοποιήσει τους Στόχους της για Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development Goals), όπως ορίζονται από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές. Έχοντας πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και την σε εξέλιξη πανδημία, η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μπορεί να δώσει μία νέα πορεία στη χώρα μας και οι 17 Στόχοι που έχει θέσει θα βοηθήσουν ως υπενθύμιση των προτεραιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί τόσο η ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στη δικαιοσύνη, όσο και η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογία.

8 προτεραιότητες της Ελλάδας

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι για να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς είναι σημαντικό να επιτευχθεί κάθε στόχος και κάθε υποστόχος μέχρι το 2030. Για την παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα όρισε τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ως αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή, η οποία ξεχώρισε 8 εθνικές προτεραιότητες:

1. Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης (SDG 8, 9).
2. Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (SDG 8).
3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (SDG 1, 2, 3).
4. Μείωση κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους (SDG 5, 10).
5. Προώθηση της ποιοτικής και ελεύθερης εκπαίδευσης (SDG 4).
6. Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάση για κοινωνική ευημερία και μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα (SDG 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15).
7. Οικοδόμηση αποδοτικών, αξιόπιστων και διάφανων θεσμών (SDG 16, 17).
8. Ενίσχυση ανοιχτών, συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών και προώθηση συνεργασιών (SDG 16, 17).

Επίδοση της Ελλάδας στην εφαρμογή των SDGs

Όπως φαίνεται από την τελευταία έκθεση της Eurostat για την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους στόχους, η Ελλάδα προοδεύει όσον αφορά τους περισσότερους SDGs, όμως σε γενικές γραμμές οι τιμές του δείκτη είναι χαμηλές.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 48η θέση μεταξύ των 156 χωρών, με βαθμολογία 70,6. Οι Στόχοι με την καλύτερη βαθμολογία ήταν οι SDG 1 (Μηδενική Φτώχεια) και SDG 3 (Καλή Υγεία και Ευημερία), ενώ τη μικρότερη βαθμολογία συγκέντρωσε ο SDG 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή). Στην 1η θέση βρίσκεται η Σουηδία με βαθμολογία 85,0.

Δύο εταιρίες που ξεχώρισαν στην Ελλάδα στην εφαρμογή των SDGs ήταν η Odyssea Organization για το Astrolab Academy και η Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων για την «Εβδομάδα Εθελοντισμού Εργαζομένων κεντρικών γραφείων Αθήνας, εργοστασίου Λάρισας και γραφείων Θεσσαλονίκης».

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται