Η ομάδα μας στην Ελλάδα

Η ομάδα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) αποτελείται από επικεφαλείς συμβούλους και εκπαιδευτές με διεθνή εμπειρία σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter

    Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται