Στρατηγικές Συνεργασίες

Είμαστε υπερήφανοι για το παγκόσμιο δίκτυο συνεργατών μας. Συνδετικός μας κρίκος η δέσμευση όλων μας να παρέχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους τομείς της Βιωσιμότητας & των κριτηρίων ESG, της Κυκλικής Οικονομίας και του Net-Zero.

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter

  World Benchmaking Alliance
  (WBA)

  Η Παγκόσμια Συμμαχία Συγκριτικής Αξιολόγησης (WBA) επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κίνημα γύρω από την αύξηση του αντίκτυπου του ιδιωτικού τομέα …

  Principles of Responsible
  Investment (PRI)

  Το CSE είναι επίσημος συνεργάτης του PRI, υποστηρίζοντας την αποστολή του να παρέχει τεχνογνωσία στην παροχή συμβουλών για υπεύθυνες επενδύσεις …

  Green America

  Η CSE είναι πιστοποιημένος εταίρος της Green America

  Business in the Community

  Ο οργανισμός BITC εμπνέει, εμπλέκει, υποστηρίζει και προκαλεί τις εταιρείες να βελτιώνουν συνεχώς τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και το περιβάλλον μέσω των …

  Global Reporting Initiative (GRI)

  Το Κέντρο Αειφορίας είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του GRI, υποστηρίζοντας την αποστολή του να αναπτύξει παγκοσμίως κοινά αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.

  Western Washington University

  Το Western είναι μια ενεργητική πανεπιστημιακή κοινότητα με σχεδόν 16.000 φοιτητές και πάνω από 160 ακαδημαϊκά προγράμματα. Το Western εστιάζει πρωτίστως στους φοιτητές και στην πρόσβαση σε διδακτικό προσωπικό ενός μικρότερου πανεπιστημίου με τις ακαδημαϊκές επιλογές, τις ευκαιρίες για έρευνα, την πολυπολιτισμική ποικιλομορφία και το περιθώριο για ανάπτυξης ενός μεγάλου πανεπιστημίου.

  Chartered Management Institute (CMI)

  Το Κέντρο Αειφορίας είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης από το CMI, προσφέροντας διαπιστευμένη αναγνώριση για οργανισμούς που αξιολογούν και βελτιώνουν …

  Water Revolution Foundation

  Το Water Revolution Foundation είναι ο πρώτος ανεξάρτητος, διεθνής, επιστημονικά καθοδηγούμενος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ξεκίνησε μέσα από τον κλάδο των υπερωκεάνιων σκαφών και αναλαμβάνει …

  First Climate

  Το Κέντρο Αειφορίας είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της First Climate με στόχο να προσφέρει στους πελάτες του ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των βιώσιμων επενδύσεων και του κλίματος …

  Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται