Η πολιτική του Κέντρου Αειφορίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μας αρέσει να κάνουμε πράξη όσα πρεσβεύουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην Πολιτική και τις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κάντε Εγγραφή στο Newsletter

  Δήλωση του Κέντρου Αειφορίας CSE για τη συνεχή υποστήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ

  Το Κέντρο Αειφορίας CSE όντας μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που δημοσίευσε Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2008, συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των πρώτων εταιρειών παγκοσμίως που δημοσιοποιούν τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών του Global Reporting Initiative (GRI G4).

   

  Ρίχνοντας μια ματιά πίσω στον χρόνο, είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που τηρήσαμε τη δέσμευσή μας για τη διάχυση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας νέες υπηρεσίες στο χαρτοφυλάκιό μας και επεκτεινόμενοι σε νέους τομείς. Το ευέλικτο μοντέλο εργασίας που υιοθετήσαμε μας επέτρεψε να επιτύχουμε τους στόχους μας, να επεκταθούμε σε νέους και να υπερβούμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας γίνονται όλο και πιο ισχυρές, ενώ οι νέες συνεργασίες παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

   

  Από το 2008, το Κέντρο Αειφορίας CSE έχει υιοθετήσει τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και δεσμεύεται να ενεργεί πάντα υπεύθυνα.

   

  Έχουμε ενσωματώσει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και τις Αρχές του στην πολιτική και τον τρόπο λειτουργίας μας. Επιπλέον, προωθούμε αυτά τα ιδεώδη σε όλες τις αγορές στις οποίες έχουμε ενεργή παρουσία, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν ζωτικό στοιχείο της στρατηγικής μας κατεύθυνσης. Στο πλαίσιο του ίδιου σκεπτικού, το Κέντρο Αειφορίας CSE είναι πιστοποιημένος πάροχος εκπαίδευσης από την Global Reporting Initiative (GRI) στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή.

   

  Η δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα αποτελεί δήλωση της προόδου μας, των επιτευγμάτων μας και των στόχων μας για το μέλλον. Η διαφάνεια αποτελεί θεμελιώδες μέρος του τρόπου λειτουργίας μας και διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που αφορούν τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

   

  Η πρόσφατη έκθεσή μας για τη βιωσιμότητα παρέχει λεπτομερή παρουσίαση της δέσμευσής μας σε καθεμία από τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και των κατευθυντήριων γραμμών GRi G4. Εδώ περιγράφονται οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζουμε, καθώς και οι δράσεις και οι στόχοι μας για συνεχή βελτίωση. Ελπίζουμε ότι θα τα βρείτε παρακινητικά και κατατοπιστικά και καθώς προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, αναμένουμε με χαρά τυχόν σχόλια και προτάσεις σας.

  Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης Κέντρου Αειφορίας CSE

  GRI G4 Sustainability Report 2014-2016

  GRI G4 Sustainability Report 2011-13

  CSE Sustainability Report 2010

  CSE Sustainability Report 2009

  Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται