Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Παρέχουμε πιστοποιημένη εκπαίδευση σε θέματα ESG, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Νet Zero και κυκλικής οικονομίας για επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις αιχμής, να αποκτήσουν μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της εταιρείας τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Αειφορίας εμπιστεύονται περισσότεροι από 9.000 πιστοποιημένοι επαγγελματίες από τον χώρο της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε περισσότερες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Μάθετε πρώτοι για τις εκπαιδεύσειςπου έρχονται

  Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται

  Επόμενο Πρόγραμμα

  30 & 31, Οκτωβρίου 2024

  Europe

  Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης-ESG

  Filter by:

  Sorry, no posts matched your criteria.

  Ενδοεταιρικά προγράμματα

  Το Κέντρο Αειφορίας παρέχει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε εταιρείες και οργανισμούς.

  Τα ομαδικά ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Αειφορίας επικεντρώνονται στο να εισάγουν μέλη και διευθυντικά στελέχη εκτελεστικής επιτροπής σε ποικίλες επιχειρηματικές περιπτώσεις σχετικές με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα οφέλη που απορρέουν από αυτήν προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.

  Μέσω των ειδικά προσαρμοσμένων σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες μπορούν να μάθουν για τις έννοιες που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG), τις έξυπνες στρατηγικές, τις μεθόδους εμπλοκής και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους τρόπους υιοθέτησης και διαχείρισης των διαδικασιών στον κλάδο και στον οργανισμό τους. Οφέλη από τα ομαδικά προγράμματα.


  Online Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

  Για πιστοποιημένα διαδικτυακά μαθήματα, υψηλών προδιαγραφών,  που καλύπτουν όλες τις θεματικές γύρω από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. εξερευνήστε την πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης Sustainability Academy.

  Οι Διαπιστεύσεις μας

  Testimonies

  Οι πιστοποιημένοι ESG Practitioners μιλούν για την εμπειρία τους.

  Πιστοποιημένοι ESG Practitioners

  Οι πιστοποιημένοι ESG Practitioners μιλούν για την εμπειρία τους.

  Το παγκόσμιο εκπαιδευτικό μας αποτύπωμα