Ηλεκτροκίνηση: η νέα τάση στον τομέα των μεταφορών για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ

February 22, 2021
By CSE

 

Οι μεταφορές καταναλώνουν το ένα τρίτο της συνολικής τελικής ενέργειας στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα ευθύνονται για μεγάλο μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο. Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα, τα ημιφορτηγά, τα φορτηγά και τα λεωφορεία παράγουν πάνω από το 70 % των συνολικών εκπομπών.

 

Η Ευρώπη επιδιώκει μέχρι το 2050, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις μεταφορές κατά 60% έναντι των επιπέδων του 1990. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/631 αποσκοπεί στην εκπλήρωση αυτού του στόχου, ο οποίος εντάσσεται και στα πλαίσια της Συμφωνίας του Παρισιού.

 

Ένας από τους πυλώνες είναι η κατάργηση της χρήσης αυτοκινήτων που κινούνται με συμβατικά καύσιμα στις πόλεις και η μετάβαση προς οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Επιπλέον, σημαντικό είναι το γεγονός ότι για τους κατασκευαστές οχημάτων, θεσπίστηκαν ανώτατα όρια μέσων εκπομπών CO2 στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων ανά έτος που περιλαμβάνουν:

• για το 2025 – μείωση των μέσων εκπομπών κατά 15% σε σχέση με το 2021
• για το 2050 – μείωση κατά 37,5%, σε σχέση με το 2021

 

Στην Ελλάδα, ο νέος νόμος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης έρχεται να δώσει σημαντικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στοχεύοντας στη δραστική μείωση των εκπομπών. Τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν τόσο νέες επιδοτήσεις όσο και φορολογικές ελαφρύνσεις.

 

Εκτός από τους ιδιώτες, η ηλεκτροκίνηση έχει αφυπνίσει την ελληνική και ξένη ενεργειακή αγορά. Η ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία της με τις εταιρείες ΑΒ Βασιλόπουλος, FRAPORT και BEAT για εγκατάσταση φορτιστών οχημάτων, προβλέποντας τη δημιουργία 1.000 σημείων φόρτισης την επόμενη τριετία. Επιπλέον, η η Protergia του ομίλου Μυτιληναίου, έχει συνάψει συνεργασία με το Fortisis και το δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ, οργανώνοντας ένα νέο δίκτυο σημείων φόρτισης και διαμορφώνοντας ειδικά τιμολόγια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eunice είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε παραγωγή φορτιστών.

 

Καθώς το σκηνικό αλλάζει στον τομέα των μεταφορών αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, κρίνεται πιο σημαντική από ποτέ για τις ελληνικές επιχειρήσεις η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η προσέλκυση νέων επενδύσεων.

 

Tο Κέντρο Αειφορίας θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα το Διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων στις 22, 23 και 26 Απριλίου 2021, παρουσιάζοντας όλες τις νέες τάσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και πώς μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων – 22, 23 & 26 Απριλίου 2020

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται