Κατά την κρίση της πανδημίας COVID-19, αλλά και κατά την επόμενη περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, αυτήν της ανάκαμψης, η επενδυτική συμπεριφορά παρουσίασε μία πολύ αισιόδοξη εικόνα ως προς τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αυτή η εικόνα έχει να κάνει με την προώθηση της στρατηγικής ενσωμάτωσης των ESG (Environmental, Social and Governance) κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις. Παρόλο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν οι κυβερνήσεις θα υποστηρίξουν ή θα επιβραδύνουν βιώσιμες πρακτικές στην αγορά μέσω ρυθμιστικών ή φορολογικών παρεμβάσεων, ωστόσο, ανεξάρτητα από αυτό, οι εταιρείες και οι επενδυτές που επιδιώκουν την μακροπρόθεσμη επιτυχία τους είναι πιθανό να αυξήσουν, αντί να ελαττώσουν, τις προσπάθειές τους για την Αειφορία.

Μέσα στην αναταραχή που προκλήθηκε από τη νόσο, τα ESG κεφάλαια, δηλαδή αυτά που εστιάζουν την προσοχή τους στους παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, κατείχαν ισχυρότερη θέση στις επενδυτικές αποφάσεις σε σχέση με άλλα. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση μεγαλύτερης εμπιστοσύνης ως προς τη σημασία των ESG κριτηρίων κατά την αξιολόγηση των λειτουργιών μίας επιχείρησης. Σύμφωνα με μελέτη της Morningstar, παγκόσμιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έρευνας και διαχείρισης επενδύσεων, τα βιώσιμα κεφάλαια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρουσίασαν εξαιρετικές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, με το 44% αυτών να βρίσκονται στο πρώτο τέταρτο της συνολικής κατάταξης απόδοσης κεφαλαίων, ενώ το 70% αυτών να τοποθετούνται πάνω από τη μέση της κατάταξης αυτής.

Οι εμπειρογνώμονες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και οι υποστηρικτές των Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων (Socially Responsible Investing –SRI), πιστεύουν πως η κρίση που βιώνουμε θα αποτελέσει καταλύτη για την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων σε σχεδόν κάθε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Κι αυτό διότι μέσα από αυτήν τη δοκιμασία έγινε εμφανής η ευπάθεια των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, των αγορών και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αποζητούν τη βιωσιμότητα στον καθορισμό στρατηγικών, αλλά και την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων για τον μετριασμό ρίσκων και κινδύνων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ανάγκη κατανόησης της συσχέτισης της νόσου με την κλιματική αλλαγή και την καταστροφή του περιβάλλοντος, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύπλευρο σχέδιο ανάκαμψης που θα προσδώσει ανθεκτικότητα στο μέλλον.

Ο σοβαρότατος αντίκτυπος που είχε η COVID-19, τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στα παγκόσμια κοινωνικοοικονομικά συστήματα, φαίνεται πως θα καθορίσει τις επόμενες ροές των χρηματοδοτήσεων και κεφαλαίων και θα διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό το μέλλον των επενδύσεων βασισμένων στα ESG κριτήρια. Οι επενδύσεις αυτές, στη συνέχεια, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κινητήριος δύναμη για την έξοδο από τη δυσμενή οικονομική κατάσταση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Insider.gr στις 15/7/2020.