Οικο-Καινοτομία και Βιωσιμότητα στην Ελλάδα

March 5, 2021
By CSE

 

Η οικονομική, κοινωνική και γενικότερη ευημερία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άμεσα εξαρτώμενη από το φυσικό της περιβάλλον, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αποδοτική χρήση πόρων αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις θέσεις εργασίας και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Στο επίκεντρο των νέων πολιτικών είναι η ‘οικο-καινοτομία’ και αναμένεται να αποτελέσει κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης.

 

Οικο-καινοτομία είναι οποιαδήποτε μορφή καινοτομίας που οδηγεί ή αποσκοπεί σε σημαντική και αποδεδειγμένη πρόοδο προς τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ αποτελεί πυλώνα σε πολλές πτυχές της κυκλικής οικονομίας. Το Σχέδιο Δράσης για την Οικοκαινοτομία (EcoAP) είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, προωθώντας καινοτόμες ιδέες που θα κάνουν τις εταιρείες πιο ανταγωνιστικές και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους.

 

Η πολιτική της Ελλάδας επικεντρώνεται κυρίως στην προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέτρων ενεργειακής απόδοσης που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικο-καινοτομίας. Επιπλέον, η στρατηγική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει, αποδεικνύει τη δέσμευση της χώρας για την υλοποίηση της Ατζέντας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 και των 17 στόχων της.

 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επίσημης Πανευρωπαϊκής Έρευνας για την Καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ (CIS – Community Innovation Survey). Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανήλθε στο 60,3% για την περίοδο 2016-2018, 2,6 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από την περίοδο 2014-2016.

 

Πρωτιά στην κατάταξη κατέχει η Εσθονία με ποσοστό 73,1%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 68,2%, το Βέλγιο και η Γερμανία με ποσοστό 67,8%.

 

Για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, η πρόκληση της ενσωμάτωσης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs) είναι μεγάλη και η δημιουργία μιας αποτελεσματικής και ουσιαστικής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης κρίνεται πλέον απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλίσουν τη μακροβιότητα και ανάπτυξή τους.

 

Για να υποστηρίξει τις Ελληνικές επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικά εργαλεία, το Κέντρο Αειφορίας θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα το διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων στις 22, 23 και 26 Απριλίου 2021.

 

Η εκπαίδευση θα βάλει στο επίκεντρο όλες τις βασικές προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες στους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, παρέχοντες σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις.

 

Διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων – 22, 23 & 26 Απριλίου 2020

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται