Πιο σημαντική από ποτέ η δημοσιοποίηση ESG στοιχείων για τις επιχειρήσεις

September 13, 2021
By CSE

 

Η κλιματική ουδετερότητα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υποχρεώνονται να ακολουθήσουν τους στόχους για μηδενικές εκπομπές που έχουν θέσει αρκετές χώρες. Το 2021 αναμένεται να είναι ένα κρίσιμο έτος καθώς η 26η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) θα πραγματοποιηθεί στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο, με στόχο να επιταχύνει την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Παρόλο που αναμένονται σημαντικές καινοτομίες στις χρηματοοικονομικές εκθέσεις και υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με το κλίμα, πολλές εταιρείες ακόμη δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Επιπλέον, από τη στιγμή που ξεκίνησε η εφαρμογή των Δεικτών Απόδοσης Καπιταλισμού των Ενδιαφερόμενων Μερών τον Σεπτέμβριο του 2020, η πίεση είναι ισχυρότερη από ποτέ.

 

Για να είναι σε θέση οι εταιρείες να εφαρμόσουν ένα βασικό πρότυπο, είναι σημαντικά τα ακόλουθα βήματα:

1. Ξεκινήστε με τη δημιουργία Έκθεσης βάσει ESG προτύπων

Οι επενδυτές έχουν ήδη ζητήσει διαφάνεια και Εκθέσεις ESG ευθυγραμμισμένες με τις Συστάσεις για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures – TCFD). Οι Δείκτες Απόδοσης Καπιταλισμού των Ενδιαφερόμενων Μερών, οι οποίες περιλαμβάνουν το TCFD, θα μπορούσαν να παρέχουν καθοδήγηση για τη βελτίωση των διαδικασιών δημιουργίας Έκθεσης.

2. Επικεντρωθείτε στους δείκτες ESG που είναι σημαντικοί για τον κλάδο σας

Η δημιουργία Έκθεσης που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους δείκτες ESG έχει θετικό αντίκτυπο στις εταιρείες, καθώς δημιουργεί καινοτόμες λύσεις και τις βοηθάει να ξεπεράσουν τους οικονομικούς κινδύνους που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάτε ότι οι δείκτες πρέπει να είναι συγκρίσιμοι, συνεπείς και να τεκμηριώνονται επιστημονικά. Οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 υποστηρίζουν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων για το κλίμα, επιταχύνοντας το ρυθμό προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις κεφαλαιαγορές.

3. Ευθυγραμμίστε τις Εκθέσεις ESG με τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις

Η δομή των Εκθέσεων ESG θα πρέπει να ακολουθεί το ίδιο μοτίβο με τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να μεγιστοποιηθεί η αξία. Οι στόχοι που έχουν τεθεί από τις εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν ουσιαστικές πληροφορίες για την ESG επίδοση μιας επιχείρησης και θα πρέπει να μεταφράζονται σε οικονομικά αποτελέσματα.

4. Συνεργαστείτε για μια καλύτερη εταιρική Έκθεση

Η ποιότητα των εκθέσεων ESG μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την καλή συνεργασία όλων των τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία. Η συμβολή του κάθε τμήματος είναι πολύ σημαντική.

Οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις να λάβουν σοβαρά υπόψη τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα αυξάνονται συνεχώς. Η νέα γενιά επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και ESG καλούνται να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Βασική προϋπόθεση είναι η σωστή κατάρτιση και εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους.

————————————————————- 0 ———————————————————

Ειδικά για ανώτατα στελέχη CFOs, Υπεύθυνους Investor Relations και Μέλη Δ.Σ., το Κέντρο Αειφορίας διοργανώνει το Digital Workshop “Η σημασία των ESG Ratings και πώς να τα βελτιώσετε. Η σημασία τους στην προσέλκυση επενδυτών, συμμόρφωση με τις νέες νομοθεσίες και πρώτη παρουσίαση των συμπερασμάτων της 2η Έρευνας ESG του Κέντρου Αειφορίας (CSE)”

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου, 16.00 – 17.00.

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: communications@cse-net.org

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται