Πώς να αντιμετωπίσετε τη σύγχυση από τα ESG

April 12, 2021
By CSE

 

Ένας όρος που ακούγεται όλο και περισσότερο, τα ESG κριτήρια αναφέρονται σε Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης, βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αξιολογούνται από τους επενδυτές και τους διαχειριστές κεφαλαίων. Πρόκειται, δηλαδή, για αξιολόγηση της μη χρηματοοικονομικής επίδοσης των εταιρειών, βάσει των γνωστοποιήσεων που δημοσιοποιούν οι ίδιες, που βοηθάει τους επενδυτές να εντοπίζουν τη μακροπρόθεσμη αξία των εταιρειών και τη βιωσιμότητά τους.

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι βιώσιμες επενδύσεις ανήλθαν σε 20,9 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με το 2019 που ανήλθαν σε 21,4 δισεκατομμύρια δολάρια καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Οι επενδυτές βασίζονται σε εκθέσεις ESG και βαθμολογίες για να αξιολογήσουν την απόδοση μιας εταιρείας σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό της. Καθώς το ενδιαφέρον αυξάνεται παγκοσμίως, έχουν προκύψει διαφορετικά κριτήρια και βαθμολογίες για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), που συχνά προκαλούν σύγχυση στις εταιρείες.

 

Ποια ESG κριτήρια είναι πιο αξιόπιστα και κατάλληλα για την επιχείρησή μου; Πώς μπορώ να τα ενσωματώσω στην επιχείρησή μου;

 

Συνήθως, οι οργανισμοί αξιολόγησης είναι αυτοί που επιλέγουν τις εταιρείες που θα αξιολογήσουν και αυτό γίνεται βάσει της ζήτησης των επενδυτών ή των χρηματοοικονομικών φορέων. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες αξιολογήσεις από αξιόπιστους οργανισμούς, όπως το Sustainalytics, το MSCI, το Dow Jones, το CDP, το CSR Hub. Εάν οι εταιρείες θέλουν να είναι πιο ενεργητικές, μπορούν να επιλέξουν το καταλληλότερο οργανισμό με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες του κλάδου τους.

 

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι η εταιρική συμπεριφορά.

 

Το πώς μπορείτε να επιτύχετε υψηλές επιδόσεις ESG είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου! Σύμφωνα με την Ετήσια Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας CSE για τα ESG στη Βόρεια Αμερική το 2020, οι παράγοντες που εξασφαλίζουν υψηλές βαθμολογίες ESG είναι 1) ολοκληρωμένη στρατηγική ESG και 2) διαφάνεια στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Ορισμένα κοινά εργαλεία και πολιτικές που αποδεδειγμένα κάνουν τη διαφορά όσον αφορά στις ESG επιδόσεις:

• Ολιστική στρατηγική και δημοσίευση ανεξάρτητης έκθεσης ESG
• Καθορισμός φιλόδοξων στόχων και εντοπισμός κινδύνων και ευκαιριών σε όλα τα σημαντικά θέματα
• Ενσωμάτωση και χρήση αξιόπιστων προτύπων, όπως GRI, SASB, TCFD & CDP
• Συχνή αξιολόγηση σημαντικότητας μέσω της συμμετοχής βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders)

 

Οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις ESG που δημοσιεύονται και επικοινωνούνται διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη χρηματοδότηση. Οι πρακτικές που προαναφέρθηκαν διασφαλίζουν ότι όταν σας εντοπίζει ένας οργανισμός αξιολόγησης, μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των προσπαθειών και των στόχων σας.

 

Καλές πρακτικές από Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η Coca-Cola HBC κατατάσσεται στην κορυφή των αξιολογήσεων ESG, ενώ σημαντική είναι η διάκρισή της ως η κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των ποτών σε όλη την Ευρώπη για το 2019, στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones. Παράλληλα, συγκαταλέγεται για 9η χρονιά μεταξύ των τριών πρώτων κορυφαίων εταιρειών ποτών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Σύμφωνα με το CSRHub Rating, η λίστα των επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα ESG περιλαμβάνει τις Frigoglass S.A, Intralot, Ελληνικά Πετρέλαια, Όμιλο OTE, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ και Alpha Bank.

 

Όπως έδειξε η έρευνα του Κέντρου Αειφορίας CSE, κατά τη διάρκεια της τριετίας 2017-2019, 4 στις 5 από τις κορυφαίες εταιρείες στα ESG πέτυχαν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από τα ετήσια έσοδά τους.

Ίσως λοιπόν να αξίζει λίγη σύγχυση καθώς το αποτέλεσμα θα σας αποζημιώσει!

 

Η νέα γενιά επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης -ESG καλούνται να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Βασική προϋπόθεση η σωστή κατάρτιση και εξειδικευμένη εκπαίδευσή τους, που θα τους δώσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν τα ESG Ratings και τη στρατηγική τους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Για να υποστηρίξει τις Ελληνικές επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση αυτή παρέχοντας τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικά, σύγχρονα εργαλεία, το Κέντρο Αειφορίας θα πραγματοποιήσει στην Αθήνα το διεθνώς Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων στις 22, 23 και 26 Απριλίου 2021.

 

Διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων – 22, 23 & 26 Απριλίου 2020

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται