Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Green Deal και την Πράσινη Ανάκαμψη

July 6, 2020
By CSE

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου διαδικτυακού συνεδρίου που διοργάνωσε από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο: “Κίνητρα για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω επενδύσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης οικονομίας.”

 

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως και οι Ευρωπαίοι Επίτροποι (Commissioners) Οικονομίας και Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου υπήρχε ειδική συνεδρία για την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές προς τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, την οποία συντόνισε ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE). Η συζήτηση για την πράσινη οικονομία έγινε με τη συμμετοχή του Γιώργου Κρεμλή, συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα Ενέργειας, Κλίματος, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, του Τάσσου Χανιώτη, διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά. Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στις ευκαιρίες που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την Ελλάδα, καθώς και στους «πράσινους» τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπου η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να αναπτύξει παραγωγική βάση.

 

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται