Το Κέντρο Αειφορίας υποστηρίζει επιχειρήσεις σε θέματα υπεύθυνης επένδυσης μέσα από τη συμμετοχή του στην Πρωτοβουλία PRI των Ην.Εθνών

May 7, 2019
By CSE

Το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και συμβουλευτική σε συνεργασία με φορείς αξιολόγησης υπεύθυνων επενδύσεων (ESG)  και εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment (PRI), η οποία υποστηρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

 

Μέσα από τη συμμετοχή του στην παγκόσμια Πρωτοβουλία των Ην.Εθνών Principles for Responsible Investment (PRI), το Κέντρο Αειφορίας  δηλώνει τη δέσμευσή του στην υποστήριξη επιχειρήσεων με βάση τις έξι Αρχές για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων, όπως αυτές θεσπίστηκαν το 2006.

 

Ως μέλος της πρωτοβουλίας (PRI Signatory), υποστηρίζει αποτελεσματικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του χρηματοοικονομικού κλάδου στο να υιοθετήσουν την προσέγγιση των υπεύθυνων επενδύσεων. Πρόκειται για μια στρατηγική προσέγγιση που στοχεύει στην ενσωμάτωση μέσα στις επενδυτικές αποφάσεις παραγόντων που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG – Environment, Society, Governance).  Με τον τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση ρίσκου και δημιουργούνται προϋποθέσεις για καλύτερες, βιώσιμες, μακροπρόθεσμες αποδόσεις.

 

Κορυφαίες εταιρείες αξιολόγησης ESG εισηγμένων εταιρειών,  όπως η Moody’s,  έχουν ήδη επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του Κέντρου Αειφορίας.

 

Σημειώνεται ότι το Μάρτιο του 2019, το Κέντρο Αειφορίας  έλαβε ειδική διάκριση στα PR News CSR Awards στην Washington D.C. για το παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματιών Εταιρικής Υπευθυνότητας (Certified Sustainability (CSR) Practitioner Program), το οποίο εκπαιδεύει επαγγελματίες σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και υπεύθυνων επενδύσεων και πραγματοποιείται σε περισσότερες από 10 πόλεις ετησίως. Το πρόγραμμα αυτό έχει πιστοποιήσει 1600 επαγγελματίες  από 55 χώρες και το 90% των Fortune 500 και μεγαλύτερων εταιρειών στον πλανήτη.

 

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται