12 χρόνια επιτυχίας συμπληρώνει το διεθνές εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης

January 29, 2021
By CSE

Με περισσότερα από 6.500 πιστοποιημένα στελέχη επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε πάνω από 60 χώρες, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) είναι υπερήφανο για τα 12 χρόνια συνεισφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών με το κορυφαίο πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης διεθνώς, σε έναν τομέα που έχει γίνει πλέον μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Το πρόγραμμα έχει καλύψει το 90% των FORTUNE 500 εταιριών αλλά και σημαντικών κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών, όπως NASA, United Nations, US Post Service, US Forest Service, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Υπουργεία στον Καναδά.

Τη σημαντική αυτή επέτειο γιόρτασε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε μία online εκδήλωση μαζί με όλους τους απόφοιτους του πιστοποιημένου προγράμματος από όλο τον κόσμο. Με τίτλο “The Rise of ESG: 2021 Challenges and Opportunities” η εκδήλωση φιλοξένησε σημαντικούς guest speakers, όπως την κυρία Anna Zubets-Anderson, VP – ESG Analyst, Moody’s Corporation, από την Νέα Υόρκη και τον κύριο David Marshall, M.U.P., CSR-P., Manager, Sustainability & Public Affairs, Resolute Forest Products. Το συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε ο κύριος Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας(CSE) και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στις Ην.Πολιτείες και τον Καναδά για τις τάσεις στη χρήση των κριτηρίων ESG και στην έκδοση Εκθέσεων. Η κυρίαρχη τάση, βάσει της έρευνας σε περισσότερες από 660 επιχειρήσεις, είναι ότι οι επιχειρήσεις με βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα έχουν συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ειδική μεθοδολογία του Κέντρου Αειφορίας για τη βελτίωση των ESG ratings.

Αντίστοιχη online εκδήλωση είχε πραγματοποιήσει το Κέντρο Αειφορίας το Δεκέμβριο στην Ελλάδα, σχετικά με τη σημασία των ESG κριτηρίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Αειφορίας συνεργάζεται με την Moody’s και τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς ESG Ratings και παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση των ESG Ratings και των στρατηγικών για Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο.

Διεθνώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) για στελέχη επιχειρήσεων – 22, 23 & 26 Απριλίου 2020

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται