5 τρόποι με τους οποίους το ΔΣ μπορεί να συμβάλει στην ποιότητα των μετρήσεων ESG

March 2, 2022
By CSE

Τα ζητήματα ESG αυξάνονται στην πολιτική ατζέντα και ως εκ τούτου αυξάνονται και αναφορές πάνω σε αυτά. Από την άλλη, οι τελευταίες ρυθμιστικές εξελίξεις διαμορφώνουν τις προσδοκίες των επενδυτών για τα ESG και πολλά διοικητικά συμβούλια εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο για να συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη επιτυχία τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά δεδομένα. Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν επίσημη διαδικασία συλλογής μη χρηματοοικονομικών μετρήσεων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσκολία για επιβεβαίωση της ακρίβειάς τους.

Πώς μπορούν τα διοικητικά συμβούλια να συμβάλλουν σε πιο ποιοτικά δεδομένα;

 

Με τη διασφάλιση πηγών και πλαισίων: Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν τις σωστές πηγές δεδομένων και ποια πλαίσια ή πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των πληροφοριών που αναζητούν οι επενδυτές.

 

Χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο στην επίβλεψη ESG: Η χρήση ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη, καθώς βοηθά τους διευθυντές να κρίνουν τη διαδικασία και να βρουν λάθη. Η ύπαρξη αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου γύρω από την προέλευση των πληροφοριών παρέχει επίσης μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση.

 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο μεγαλύτερης διασφάλισης: Η ζήτηση για δεσμεύσεις διασφάλισης που ενισχύουν τον βαθμό εμπιστοσύνης αυξάνεται. Η πρόσθετη διασφάλιση σχετικά με τις μετρήσεις και τις πληροφορίες που αναφέρονται, μπορεί να ζητηθεί και να εκτελεστεί είτε μέσω εσωτερικoύ ελέγχου ή από εξωτερικούς ελεγκτές.

 

Καθιερώνοντας μια δομή διακυβέρνησης για την καταγραφή μετρήσεων ESG: Η δομή διακυβέρνησης μπορεί να γίνει απαραίτητη για τη διεξαγωγή αναθεωρήσεων. Επιπλέον, η ύπαρξη συχνότερων αναθεωρήσεων θα μπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερο έλεγχο, καθώς επιτρέπει στην εταιρεία να εντοπίσει τυχόν πληροφορίες που λείπουν από ενδιάμεσες περιόδους.

 

Δημιουργώντας μια αυτόνομη επιτροπή ESG: Οι εταιρείες με αυτόνομες επιτροπές ESG έχουν υψηλότερες βαθμολογίες βιωσιμότητας. Μια αποκλειστική επιτροπή για θέματα ESG διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται είναι σημαντικές για τους επενδυτές.

 

Τα ζητήματα ESG έχουν μετατραπεί πλέον σε μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα δεδομένα ESG βασίζονται σε προηγούμενες επιδόσεις της επιχείρησης, όσο σε πιο πραγματικό χρόνο καταγράφονται τα δεδομένα, τόσο καλύτερα το διοικητικό συμβούλιο είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία της επιχείρησης.

 

Ο οργανισμός σας στερείται μετρήσεων ESG υψίστης σημασίας για επενδυτές;

 

Το CSE είναι ο πιο καταρτισμένος πάροχος εκπαίδευσης στον τομέα του ESG. Για περισσότερα από 15 χρόνια, πάνω από 8.000 διευθυντές και στελέχη C-Suite από εταιρείες της Fortune 500, από τοπικές κυβερνήσεις και από τον ακαδημαϊκό κόσμο σε 90 χώρες εμπιστεύονται το CSE, συμμετέχοντας στο Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης-ESG.

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται