Σύντομη Παρουσίαση

Σας υποστηρίζουμε σε κάθε σας βήμα προς ένα βιώσιμο μέλλον

Το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) είναι ένας κορυφαίος οργανισμός με διεθνή δραστηριοποίηση που ειδικεύεται στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού, του οικονομικού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματός σας. Για πάνω από μία δεκαετία, βοηθούμε τους επαγγελματίες να εξελιχθούν μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενδοεταιρικής online εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Υποστηρίζουμε συμβουλευτικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας δεκάδες FORTUNE 500 εταιρείες και σημαντικούς κυβερνητικούς οργανισμούς να αναπτυχθούν και να πρωτοπορούν μέσω των εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών μας.

Who we are

Helping you sustain your impact and value.

CSE is a leading boutique firm operating globally that specializes in maximizing your business impact in Sustainability and Corporate Responsibility. For more than a decade, we have been helping professionals advance their careers through our certified on-site, online and group training services globally and supporting companies and organizations to grow and excel through Sustainability consulting and coaching.
Γιατί περισσότεροι από 120 ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και άλλες περιοχές του κόσμου εμπιστεύτηκαν το Κέντρο Αειφορίας για να μεγιστοποιήσουν την επιρροή τους και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα μέσα από την εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας;

Το Κέντρο Αειφορίας είναι μια κορυφαία εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών και κατάρτισης σε θέματα βιωσιμότητας (ESG), Κυκλικής Οικονομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παγκοσμίως. Από το 2005, οι πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχουν επωφεληθεί από την πολυετή εμπειρία του Κέντρου Αειφορίας και τη μοναδική εκπαιδευτική μεθοδολογία του. Είμαστε υπερήφανοι για την προσφορά στήριξης στους πελάτες μας, οι οποίοι προέρχονται από ποικίλους κλάδους, διαφορετικές αγορές και ξεχωριστές επιχειρησιακές κουλτούρες, ώστε να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις, να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να καινοτομούν με διαρκή ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας στη νοοτροπία, στα προϊόντα και/ή στις υπηρεσίες τους.

Οι πελάτες μας αντιπροσωπεύουν κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες, όπως τις United, Walgreens, Lloyds Banking Group, Mercedes Benz, Oracle, Shell, Whole Foods, North Face, Vanity Fair, World Bank, NASA, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως τις Σκλαβενίτης, Τράπεζα Πειραιώς, ΙΟΝ, οι οποίες αναπροσαρμόζουν ενεργά την επιχειρησιακή ηθική τους, την οργανωτική τους κουλτούρα και τις προτεραιότητές τους προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τα ηγετικά στελέχη να προσφέρουν προστιθέμενη αξία και βελτίωση της Επιρροής και του Branding στα ενδιαφερόμενα μέρη τους

Οι υπηρεσίες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία μας έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τα ηγετικά στελέχη των εταιρειών να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα και πλαίσια, όπως στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals – UN SDGs), στο διεθνές πρότυπο Global Reporting Initiative (GRI), στο Carbon Disclosure Project (CDP), στο Green House Gas Protocol, στον Dow Jones Sustainability Index (DJSI), στις οδηγίες ISO 26000 και σε άλλες τοπικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Με πρωτοπορία στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης για την Εταιρική Υπευθυνότητα

Το Κέντρο Αειφορίας είναι διαπιστευμένο από το Chartered Management Institute (CMI), το Green America και τον Αccountability για την παροχή παγκόσμιων εκπαιδεύσεων στους επαγγελματίες Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕSG) και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ είναι επίσης και μέλος, αλλά και επίσημος φορέας παροχής πιστοποιημένης εκπαίδευσης στην Ελλάδα του διεθνούς προτύπου Global Reporting Initiative (GRI). Έχουμε εκπαιδεύσει και καθοδηγήσει περισσότερους από 6.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες από 5 ηπείρους μέσω δια ζώσης, διαδικτυακών και ομαδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε τομείς όπως αυτούς της πιστοποιημένης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της ανάλυσης ανθρακικού αποτυπώματος, της ανάλυσης κύκλου ζωής προϊόντος (LCA) και της πρωτοπορίας στο ζήτημα για την κλιματική αλλαγή. Στην Ελλάδα έχουμε εκπαιδεύσει περισσότερους από 800 επαγγελματίες έχοντας το προβάδισμα ως ο κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας επιλέγουν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή τα ενδοεταιρικά προγράμματα ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή των στελεχών τους στην εφαρμογή της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΣΙΚΑΓΟ

address:

111 W Jackson Street, Suite 1700 Chicago, IL 60604, USA

phone:

312-214-6464

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΘΗΝΑ

address:

23 Ζηρίνη, Κηφισιά, 14564, Αθήνα

phone:

+30 210 80 85 565

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close