ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. είναι μία αμιγώς ελληνική Επιχείρηση στον χώρο της λιανικής πώλησης τροφίμων, ειδών ευρείας κατανάλωσης και διαρκών αγαθών. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει 498 Καταστήματα (466 λιανικής και 13 χονδρικής στην Ελλάδα και 18 λιανικής στην Κύπρο), εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 500.000 Πελάτες καθημερινά και απασχολεί 31.000 Εργαζομένους.

Η πρόκληση

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας που έχει θέσει η εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και με άξονα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία της, αποφάσισε να προχωρήσει σε μετρήσεις αερίων του θερμοκηπίου για τα κεντρικά γραφεία, τα κέντρα διανομής τους και τα καταστήματα για τα έτη 2020 και 2021, 2002 με στόχο την δημιουργία πλάνου μείωσης

Η λύση

Το Κέντρο Αειφορίας-CSE προχώρησε σε συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση όλων των στοιχείων για τον τρόπο λειτουργίας του συνόλου των καταστημάτων, των κέντρων διανομής και των κεντρικών γραφείων της εταιρίας και παρέδωσε αναλυτική παρουσίαση σχετικά με τα ποσοστά αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπεται από κάθε δραστηριότητας

Τα οφέλη

Προσδιορισμός των ενεργοβόρων πηγών

Προτάσεις για βελτίωση και μείωση εκπομπών

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών της σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται