Στρατηγική Συμμαχία του Κέντρου Αειφορίας με το World Benchmarking Alliance (WBA)

Σε στρατηγική συμμαχία προέβη το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) με το World Benchmarking Alliance (WBA), όραμα του οποίου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού κινήματος που θα αυξήσει

Κοινοποιηστε