Πιστοποίηση & Εξωτερική Διασφάλιση

  Εξωτερική Διασφάλιση (AA 1000)

  Ως αδειοδοτημένοι πάροχοι διασφάλισης AA1000 προσφέρουμε ανεξάρτητες υπηρεσίες διασφάλισης για τη συμμόρφωση των εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτξης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με σημαντικά πρότυπα όπως τα GRI, SASB, TCFD.

  Επαλήθευση της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  Αναλαμβάνουμε μετρήσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των λειτουργιών, των κτιρίων και των προϊόντων σας.

  Διασφάλιση Κύκλου Ζωής (LCA)

  Προσφέρουμε υπηρεσίες διασφάλισης σε εκτιμήσεις κύκλου ζωής για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών σας επιπτώσεων.

  Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα διεθνή Πρότυπα GRI & SASB

  Παρέχουμε συμμόρφωση των εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα πρότυπα GRI και SASB και άλλα βασικά πρότυπα.

  Πιστοποίηση Kλιματικής Ουδετερότητας

  Προσφέρουμε πιστοποιήσεις ουδέτερου άνθρακα για τις λειτουργίες, τα κτίρια και τα προϊόντα σας μέσω και υψηλής ποιότητας αντισταθμίσεων άνθρακα και RECS μέσω των συνεργατών μας. Παρέχουμε επίσης σε βάθος εξωτερική διασφάλιση για τις δεσμεύσεις Net-Zero.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται