Υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας & κλιματικού κινδύνου

  LCA (Αξιολογήσεις Κύκλου Ζωής) & EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος)

  Σας βοηθάμε να διενεργήσετε αξιολογήσεις κύκλου ζωής και να πιστοποιήσετε τις λειτουργίες και τα προϊόντα σας, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών δηλώσεων προϊόντων (ΠΔΠ).

  Κυκλική οικονομία & μηδενικά απόβλητα

  Σας βοηθάμε να χαράξετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική κυκλικής οικονομίας για τις λειτουργίες και τα προϊόντα σας, βοηθώντας σας να επιτύχετε τους στόχους σας για μηδενικά απόβλητα (Net-Zero).

  Σχεδιασμός Net Zero & πιστοποίηση κλιματικής ουδετερότητας

  Βοηθάμε τους οργανισμούς να καταρτίσουν πρακτικά σχέδια Net-Zero και παρέχουμε πιστοποιήσεις ουδέτερου άνθρακα για τις επιλεγμένες λειτουργίες ή/και τα προϊόντα σας (μέσω τρίτων συνεργατών).

  Εκθέσεις για τον άνθρακα βάσει των CDP, TCFD, Science Based Targets και άλλων κατευθυντήριων οδηγιών

  Βοηθάμε τις εταιρείες να θέσουν στόχους και να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις χρησιμοποιώντας παγκόσμια πλαίσια υποβολής εκθέσεων για το κλίμα και ανάλυση σεναρίων κλιματικού κινδύνου.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται