Υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων και αξιολογήσεων ESG

  Συμμόρφωση με την υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης βάσει των κατευθυντήριων oδηγιών/Standards GRI, SASB, TCFD, 17 SDGs

  Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου σας και τις βέλτιστες πρακτικές του.

  Αξιολόγηση της ουσιαστικότητας και δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών (Double Materiality )

  Σας βοηθάμε να πραγματοποιήσετε μια έρευνα ουσιαστικότητας με τις βασικές ομάδες των ενδιαφερομένων μερών σας ώστε να προσδιορίσετε τα θέματα ύψιστης προτεραιότητας που πρέπει να συμπεριληφθούν στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG).

  Βελτίωση αξιολόγησης ESG Ratings

  Προσφέρουμε στις εταιρίες τα εργαλεία (εργαλείο ISS) για την ενσωμάτωση και τον εντοπισμό κινδύνων, βελτιώνοντας τη συνολική επίδοσή τους σε σημαντικά ESG Ratings και Standards, όπως oι CDP, MSCI, SASB, Sustainalytics.

  Συγκριτική αξιολόγηση των κριτηρίων ESG και αξιολόγηση κινδύνων

  Παρέχουμε υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης με τη χρήση κορυφαίων κριτηρίων ESG (sustainalytics, MSCI, CDP κ.α ) που καλύπτουν την ανάλυση σε επίπεδο εταιρειών, κλάδων και ανταγωνιστών.

  Εξωτερική διασφάλιση

  Ως πιστοποιημένος πάροχος διασφάλισης AA1000, προσφέρουμε ανεξάρτητες υπηρεσίες διασφάλισης ως προς την υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται