Υπηρεσίες εκτίμησης Κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

  Αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

  Χρησιμοποιώντας προσεκτικά επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων (KPIs), σας βοηθάμε να αξιολογήσετε και να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της επιχείρησής σας στα ενδιαφερόμενα μέρη σας.

  Βελτιώστε τη δέσμευση των εργαζομένων με τις μοναδικές μας έρευνες προσωπικού και το ειδικό εργαλείο εθελοντισμού του CSE

  Προσφέρουμε μια σειρά εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως έρευνες 360, Eργαλείο Eθελοντισμού, για τη μέτρηση και την αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων στην αποστολή του οργανισμού σας για την επίτευξη της αειφορίας.

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο SROI για να μετρήσετε τον κοινωνικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών σας για την Εταιρική Υπευθυνότητα

  Σας βοηθάμε να μετρήσετε τον αντίκτυπο των κοινωνικών πρωτοβουλιών σας εφαρμόζοντας μοντέλα κοινωνικής απόδοσης της επένδυσης (SROI) που σας επιτρέπουν να κάνετε πιο ουσιαστικές ενέργειες κοινωνικής συνεισφοράς.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται