Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG

  Υποστήριξη

  στον καθορισμό των δικών σας στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ενίσχυση του brand name σας.

  Διενέργεια αξιολόγησης ανάλυσης Gaps

  της τρέχουσας επίδοσής σας στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε σχέση με τους στρατηγικούς σας στόχους και τις βασικές απαιτήσεις των προτύπων αξιολόγησης.

  Δημιουργία στρατηγικών και πρακτικών οδηγών σχεδιασμού

  για τον οργανισμό σας ώστε να επιτύχει γρήγορα τους στόχους του.

  Καθορισμός και μέτρηση KPIs

  για τη μέτρηση της προόδου σας στον τομέα των κριτηρίων ESG.

  Χαρτογράφηση εφοδιαστικής αλυσίδας

  και αξιολόγηση μέσω των μοναδικών μας εφαρμογών και άλλων εργαλείων (π.χ. Διαφανείς αλυσίδες).

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται