Μαρίνα Αλωνιστιώτη

Head of Consulting Services

About

Η Μαρίνα Αλωνιστιώτη είναι επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών (κλιματικής αλλαγής και εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας) στο Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας (CSE) από το 2008. Διαθέτει εξειδίκευση στη μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη στρατηγικής μείωσης του, στην μέτρηση Κύκλου Ζωής Προϊόντος (LCA) και σε πρωτοβουλίες οι οποίες σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα.

Η Μαρίνα είναι επικεφαλής αξιολογητής για το Corporate Responsibility Institute (μέλος του BITC) το οποίο αξιολογεί εταιρίες σύμφωνα με το Corporate Responsibility Index. Είναι μία από τους εκπαιδευτές σε σεμινάρια GRI (Global Reporting Initiative) και σεμινάρια Στρατηγικής Ανθρακικού Αποτυπώματος. Είναι επίσης εξειδικευμένη σύμβουλος σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου όπως το πρότυπο ISO 14001:2004 και είναι πιστοποιημένη σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως περιβαλλοντικός σύμβουλος σε εργοτάξια και έχει εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής σε περιβαλλοντικά θέματα σε Ευρώπη και Αμερική. Τα έργα στα οποία έχει εμπλακεί συμπεριλαμβάνουν μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος εταιρειών, εκδηλώσεων και προϊόντων σε εταιρείες όπως Heineken Group, Vinci, Coca Cola, ΓΑΙΑ, CommScope, Medline, Illinois Treasury office, Jetoil, Ελληνικά Πετρέλαια, Αβγά Βλαχάκης and Vitex. Είναι κάτοχος πτυχίου Περιβαλλοντικής Σχεδιασμού από το University of Central England in Birmingham και μεταπτυχιακό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από το Coventry University.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια και εκδηλώσεις με θέμα την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική διαχείριση και έχει συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στα παραπάνω θέματα μέσω άρθρων και πρωτοβουλιών. Η Μαρίνα έχει παράλληλα εξειδικευτεί σε έργα δημιουργίας Εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα τελευταία τρία χρόνια και έχει εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα οποία συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εταιρείες: ABM, Jetoil, Neptune Lines, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Γέφυρα, ΔΕΠΑ, Ελληνικό Χρυσό, Μύλοι Λούλη, Όμιλος Παπαέλληνας, Μπισκότα Παπαδοπούλου κ.α.

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται