Η αναθεώρηση του  διεθνούς Προτύπου GRI για τις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πως επηρεάζονται οι Ελληνικές Εταιρείες

Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος Κέντρου Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) Επισκέπτης Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (IMBA)   Η διαρκής επέκταση των εννοιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Εταιρικής Υπευθυνότητας και

Κοινοποιηστε