Γιατί οι καταναλωτές προτιμούν τις «υπεύθυνες» εταιρείες

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 50% των καταναλωτών παγκοσμίως είναι διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες κοινωνικά υπεύθυνες, ποσοστό που έχει αυξηθεί πέντε

Κοινοποιηστε