Το Κέντρο Αειφορίας υποστηρίζει επιχειρήσεις σε θέματα υπεύθυνης επένδυσης μέσα από τη συμμετοχή του στην Πρωτοβουλία PRI των Ην.Εθνών

Το Κέντρο Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) πρωτοπορεί στην εκπαίδευση και συμβουλευτική σε συνεργασία με φορείς αξιολόγησης υπεύθυνων επενδύσεων (ESG)  και εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment

Κοινοποιηστε