Η επενδυτική συμπεριφορά μέσα στην κρίση και η επιλογή των ESG κριτηρίων

Κατά την κρίση της πανδημίας COVID-19, αλλά και κατά την επόμενη περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, αυτήν της ανάκαμψης, η επενδυτική συμπεριφορά παρουσίασε μία πολύ αισιόδοξη εικόνα ως προς τις

Κοινοποιηστε