Η ετήσια έρευνα του CSE για τα κριτήρια ESG αποκαλύπτει τα μυστικά εφαρμογής από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στην Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά

March 1, 2024
By CSE

Σημείο αναφοράς για τις τάσεις στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG θα αποτελέσουν για το 2024, τα ευρήματα της ετήσιας ESG έρευνας που διεξήγαγε για έβδομη χρονιά το Κέντρο Αειφορίας – CSE, σε περισσότερες από 200 εταιρείες FT 500 σε ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα της ετήσιας ESG έρευνας του CSE παρουσιάζουν μία σφαιρική επισκόπηση των πρακτικών που ακολουθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί στη στρατηγική τους, σε επίπεδο βιώσιμης ανάπτυξης και ESG, και ειδικά οι πιο κερδοφόρες εταιρείες από τις FT 500. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει και εξετάζει την περίπλοκη συσχέτιση ανάμεσα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και των κριτηρίων αξιολόγησης ESG που επιλέγει να χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων από 21 κλάδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σύγκριση που έγινε μεταξύ των αποτελεσμάτων της Ευρώπης και της Ελλάδας φαίνεται και η κατάσταση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα πάνω στις τάσεις αυτές.

ετήσια έρευνα του CSE για τα κριτήρια ESG

Ο καθηγητής Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας – CSE, δηλώνει σχετικά: «Η επικέντρωση στα κατάλληλα ουσιαστικά ζητήματα, στις εκθέσεις ESG καθώς και η δέσμευση των εταιριών σε φιλόδοξους Net-Zero στόχους, διαφαίνεται μέσα από την έρευνα ότι συσχετίζονται με την επιχειρηματική κερδοφορία και την αποτελεσματική ηγεσία».

ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ξεκινώντας, τα κυριότερα ευρήματα της ετήσιας ESG έρευνας του CSE , συνοπτικά αναδεικνύουν:

Αναβάθμιση των κριτηρίων ESG
  • 83% των εταιρειών που διερευνήθηκαν έχουν να επιδείξουν μεσαία έως υψηλή βαθμoλογία στα ESG Ratings.
  • Παρουσιάζουν επίσης ενεργή δραστηριοποίηση σε διαφορετικά κριτήρια και πλαίσια αξιολόγησης ESG, όπως CDP, Sustainalytics, και S&P Global.
  • Συνολικά, επιδεικνύουν αξιοσημείωτη δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ολοκληρωμένες στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG
  • Οι εταιρείες με σαφώς καθορισμένες στρατηγικές, πρακτικές και φιλόδοξους στόχους ESG είναι σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους ESG.
  • Αυτός ο στρατηγικός προσανατολισμός όχι μόνο μετριάζει το λειτουργικό κόστος, αλλά ενισχύει και την ανθεκτικότητα της εταιρίας έναντι των ανταγωνιστών της.
Ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων (Material Issues)

Επιπροσθέτως, η ετήσια ESG έρευνα του CSE δείχνει ότι η εστίαση σε αυτά τα ουσιώδη ζητήματα οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές προσπάθειες βιώσιμης ανάπτυξης και ευθυγράμμισης με ευρύτερους οικονομικούς στόχους, μια τάση που παρατηρήθηκε στην πλειονότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ανεξάρτητες εκθέσεις ESG

Επίσης, σημαντικό ποσοστό των εταιρειών που ερευνήθηκαν δημοσιεύει ανεξάρτητες εκθέσεις ESG που συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως τα GRI, SDGs, SASB και TCFD.

Φιλόδοξοι στόχοι Net Zero
  • Το 20% των εταιρειών έχουν θέσει βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2030.
  • Η υιοθέτηση των στόχων της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi) είναι λιγότερο συχνή, ενδεχομένως λόγω ανησυχιών σχετικά με το κόστος και την πολυπλοκότητα.
Αντιμετώπιση των ανησυχιών των ενδιαφερομένων μερών (Stakeholders)
  • Θετική συσχέτιση μεταξύ ισχυρών επιδόσεων στα κριτήρια ESG και ενδυνάμωσης των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Οι επιχειρήσεις με ισχυρά διαπιστευτήρια ESG απολαμβάνουν αυξημένη αφοσίωση των πελατών, βελτιωμένη διατήρηση των εργαζομένων και συνολική βελτιωμένη φήμη.
Κορυφαίοι Κλάδοι και Κλάδοι με υστέρηση στις αξιολογήσεις ESG

Οι τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας και των χημικών προϊόντων αναδεικνύονται σε ηγέτες σε θέματα ESG, παρουσιάζοντας τις υψηλότερες αξιολογήσεις ESG.
Οι τομείς των μέσων ενημέρωσης και των τροφίμων και ποτών υστερούν, αναδεικνύοντας το ποικίλο τοπίο ESG σε όλους τους κλάδους.

Συνοπτικά, η ετήσια ESG έρευνα του CSE δεν χρησιμεύει μόνο ως βαρόμετρο για τις βέλτιστες πρακτικές στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις εταιρείες που επιθυμούν να ενισχύσουν τη στρατηγική ESG.

 

 

 

Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται