Η Ελληνική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα διακρίνεται στη Silicon Valley –  Η καινοτόμα πλατφόρμα Sustainability Academy που ξεκίνησε στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας βραβεύτηκε από τo Silicon Valley Community Foundation στην Αμερική

Το Sustainability Academy του Κέντρου Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) διακρίθηκε μαζί με τη Google, Inc. για το Corporate Responsibility Impact, από το Silicon Valley Community Foundation,το μεγαλύτερο Ίδρυμα στις

Κοινοποιηστε