Πώς εφαρμόζεται η βιώσιμη ανάπτυξη
στον κλάδο Καταναλωτικών Προϊόντων

  Με βάση μοναδικές γνώσεις που το Κέντρο Αειφορίας CSE αντλεί από την έρευνα, τα πιο σημαντικά ζητήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον κλάδο Καταναλωτικών Προϊόντων είναι:

  Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και εναλλακτικά καύσιμα

  Ικανοποίηση πελατών

  Ποιότητα & ασφάλεια οχημάτων

  Αποτύπωμα άνθρακα/οικονομία καυσίμων

  Στρατηγική για το κλίμα

  Εφοδιαστική αλυσίδα & Υπεύθυνες προμήθειες

  Υπεύθυνη διακυβέρνηση

  Κυβερνητικές ρυθμίσεις

  Ανθρώπινα δικαιώματα

  Ποιότητα αέρα

  Δέσμευση πελατών

  Επιχειρηματική Ηθική

  Βιώσιμα υλικά

  Αυτοκινούμενα οχήματα

  Καταναλωτικές προτιμήσεις

  Οικονομική ευρωστία

  Πνευματική ιδιοκτησία

  Ανθρώπινο δυναμικό

  Διαχείριση αποβλήτων

  Στάσεις εργασίας

  Σχέσεις εργαζομένων

  Καινοτομία προϊόντων

  Ευεξία των εργαζομένων

  Υγεία & Ασφάλεια εργαζομένων

  Ίσες Ευκαιρίες & Διαφορετικότητα

  Έξυπνη τεχνολογία

  Χρήση χημικών

  Περιβαλλοντική διαχείριση

  Χρήση ενέργειας & εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

  Χρήση & διαχείριση νερού

  Βιώσιμες πόλεις & υποδομές

  Κοινωνικο-οικονομική συμβολή

  Δεσμοί με την τοπική κοινωνία

  Χρήση γης & βιοποικιλότητα

  Περιβαλλοντικός αντίκτυπος προϊόντων

  Λειτουργικά απόβλητα

  Οι Υπηρεσίες μας

  Υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων και αξιολογήσεων ESG

  • Πρότυπα και κατευθυντήριες oδηγίες υποβολής εκθέσεων ESG
  • Αξιολόγηση ουσιαστικότητας και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών.
  • Βελτίωση αξιολόγησης Ratings
  • Συγκριτική αξιολόγηση των κριτηρίων ESG & αξιολόγηση κινδύνων.
  • Εξωτερική διασφάλιση.

  Πιστοποίηση & Εξωτερική Διασφάλιση

  • Εξωτερική διασφάλιση με βάση (AA 1000).
  • Επαλήθευση μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Διασφάλιση Κύκλου Ζωής.
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα πρότυπα GRI & SASB.
  • Πιστοποίηση Κλιματικά Ουδέτερου Οργανισμού και Προιόντος

  Υπηρεσίες εκτίμησης Κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

  • Κοινωνική απόδοση της επένδυσης (SROI).
  • Αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου.
  • Βελτίωση των αξιολογήσεων ESG.
  • Δέσμευση εργαζομένων

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG

  • Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Αξιολόγηση Gaps
  • Στρατηγικός και πρακτικός σχεδιασμός.
  • Μέτρηση της προόδου ESG.
  • Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της αλυσίδας εφοδιασμού.

  Υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας & κλιματικού κινδύνου

  • Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) & Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD).
  • Kυκλική οικονομία & μηδενικά απόβλητα.
  • Διασφάλιση LCA.
  • Πιστοποίηση κλιματικής ουδετερότητας & σήμανση αποτυπώματος άνθρακα.
  • Αναφορά για αποτύπωμα άνθρακα (Scope 1,2 & 3)

  Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρίας και κλάδου

  • Παροχή κορυφαίας εκπαίδευσης σε υψηλόβαθμα στελέχη σε περισσότερες από το 90% των εταιρειών FT
  • Εστίαση ανά κλάδο & μελέτες περιπτώσεων.
  • Παγκόσμια εμπειρία σε δια ζώσης και διαδικτυακή εκπαίδευση.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται