Πώς εφαρμόζεται η βιώσιμη ανάπτυξη
στον κλάδο Τεχνολογίας

  Με βάση μοναδικές γνώσεις που το Κέντρο Αειφορίας CSE αντλεί από την έρευνα, τα πιο σημαντικά ζητήματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον κλάδο Τεχνολογίας είναι:

  Καταπολέμηση της διαφθοράς

  Μη ανταγωνιστική συμπεριφορά

  Υπευθυνότητα προϊόντων

  Μηχανισμοί καταγγελίας σχετικά με τις επιπτώσεις στην ευρύτερη κοινωνία

  Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών

  Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

  Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

  Επικοινωνία μέσω μάρκετινγκ

  Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

  Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

  Μη διάκριση

  Εργατικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού

  Ενεργειακή απόδοση των προϊόντων

  Διαχείριση κύκλου ζωής του προϊόντος

  Κοινωνική εφαρμογή στην τεχνολογία πληροφοριών (IT)

  Ασφάλεια δεδομένων και προϊόντων

  Ηθική συμπεριφορά και επιχειρηματικές συνεργασίες

  Διαφάνεια, λογοδοσία και υποβολή εκθέσεων

  Υπεύθυνη προμήθεια

  Απόβλητα και επικίνδυνα υλικά στην αλυσίδα εφοδιασμού

  Οι Υπηρεσίες μας

  Υπηρεσίες υποβολής εκθέσεων και αξιολογήσεων ESG

  • Πρότυπα και κατευθυντήριες oδηγίες υποβολής εκθέσεων ESG
  • Αξιολόγηση ουσιαστικότητας και δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών.
  • Βελτίωση αξιολόγησης Ratings
  • Συγκριτική αξιολόγηση των κριτηρίων ESG & αξιολόγηση κινδύνων.
  • Εξωτερική διασφάλιση.

  Πιστοποίηση & Εξωτερική Διασφάλιση

  • Εξωτερική διασφάλιση με βάση (AA 1000).
  • Επαλήθευση μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
  • Διασφάλιση Κύκλου Ζωής.
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα πρότυπα GRI & SASB.
  • Πιστοποίηση Κλιματικά Ουδέτερου Οργανισμού και Προιόντος

  Υπηρεσίες εκτίμησης Κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων

  • Κοινωνική απόδοση της επένδυσης (SROI).
  • Αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου.
  • Βελτίωση των αξιολογήσεων ESG.
  • Δέσμευση εργαζομένων

  Στρατηγικός σχεδιασμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG

  • Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Αξιολόγηση Gaps
  • Στρατηγικός και πρακτικός σχεδιασμός.
  • Μέτρηση της προόδου ESG.
  • Χαρτογράφηση και αξιολόγηση της αλυσίδας εφοδιασμού.

  Υπηρεσίες κυκλικής οικονομίας & κλιματικού κινδύνου

  • Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (LCA) & Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD).
  • Kυκλική οικονομία & μηδενικά απόβλητα.
  • Διασφάλιση LCA.
  • Πιστοποίηση κλιματικής ουδετερότητας & σήμανση αποτυπώματος άνθρακα.
  • Αναφορά για αποτύπωμα άνθρακα (Scope 1,2 & 3)

  Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρίας και κλάδου

  • Παροχή κορυφαίας εκπαίδευσης σε υψηλόβαθμα στελέχη σε περισσότερες από το 90% των εταιρειών FT
  • Εστίαση ανά κλάδο & μελέτες περιπτώσεων.
  • Παγκόσμια εμπειρία σε δια ζώσης και διαδικτυακή εκπαίδευση.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα

   Οργανισμοί που μας εμπιστεύονται